GARANTIJA

1. Visām www.belovedboards.com pirktajām precēm ir ražotāja garantija.
2. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš precēm ir atšķirīgs, tas var būt līdz trīs gadiem.
3. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai paredzētājos apstākļos un tikai mājsaimniecībā.
4. ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme)

5. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas dēļ un tie ir:
5.1. prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā;
5.2. ja precei ir bojāta konstrukcija
5.3. ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas;
5.4. dabiska elementu nolietojuma gadījumos.
5.5. garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas preces transportēšanas rezultātā.

6. Gadījumā, ja prece ir sabojājusies, pircējam ir šādas iespējas:
6.1. zvanīt pa tālruni +371 22888776 un izteikt savu pretenziju
6.2. sūtot e-pastu ar pievienotu čeka/pavadzīmes kopiju un īsu aprakstu – [email protected]

Atgādinām, ka patērētājiem 24 mēnešu laikā no preces piegādes dienas ir likumā noteiktās tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.

Noteikumi par atteikuma tiesību izmantošanu

I. Atteikuma tiesības:


1.
 Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.

2. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.

3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs SIA “BELOVED BOARDS”, juridiskā adrese – Cēsis,Pāvila iela 20-2, LV-4101, tālruņa numurs: 22888776, e-pasta adrese: [email protected]

4. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.


II.
 Atteikuma radītās sekas:


5.
 Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Jebkurā gadījumā saistībā ar šādu atmaksāšanu no jums netiks iekasēta nekāda maksa.

6. Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.

7. Jūs esat atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

8. Izņemot šo noteikumu 12. punktā norādītos gadījumus, Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā, sedzot:

8.1. izdevumus par preces piegādi, kas nav SIA „BELOVED BOARDS” piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids;

8.2. preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad SIA „BELOVED BOARDS” ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis Jūs, ka Jums ir jāsedz izmaksas;

     IIIPatērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības:


9.
 Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

  • preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;
  • preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;
  • prece, tās īpašību dēļ pēc piegādes neatgriezeniski sajauksies ar citām lietām;
  • līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu;

10. Pirkuma līguma kopijas interneta veikals www.belovedboards.com neuzglabā.

11. Lai izlabotu pasūtījuma laikā ieviesušās ievadkļūdas, lūdzu, sazinieties ar mums pa telefonu (+371 22888776) vai sūtiet e-pastu: [email protected]

12. Interneta veikalā www.belovedboards.com apskatāmo preču attēli var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu vai konkretizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu saistītās neskaidrības, lūdzam sazināties ar www.belovedboards.com pa epastu: [email protected], tel. +371 22888776, lai izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem.

13. Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi – [email protected]

Sūdzība tiks izskatīta 30dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Gadījumā, ja iesniegtā sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktā alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

1. Vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
2. Iesnieguma iesniegšanas datumu
3. Strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.
Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:lvLV
en_USEN lvLV